برگزاری جلسه ارزیابی طرح های ارسال شده به صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

جلسه ارزیابی طرح های ارسال شده به صندوق نوآوری و شکوفایی با بررسی 19 طرح در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این جلسات توسط نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی در  مورخه 22 و 23 آبان ماه در محل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بررسی 19 طرح برگزار شد.
شایان ذکر است در این جلسه که با حضور مدیر امور کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد به بررسی طرح های ارائه شده از سوی شرکت ها دانش بنیان استان  پرداخته شد.


اطلاعیه ها
ورود به فن بازار