Amaçların amacı, aslında, organizasyonun vizyonu, misyonu ve iç ve çevresel koşullarına uygun olması gereken ve niceliksel olacak şekilde park programlarının ve stratejilerinin uygulanmasının sonucudur. Parkın hedefleri şöyledir:

Eyaletin teknolojisinin komşu ülkelerle rekabet halinde büyümesi
Orta ve yüksek katma değerli malların ilin GSYİH içindeki payının artırılması ve eyalet endüstrisinin gelişmesi
İlde bilgi ekonomisinin gelişimi ve gelişimi
Devlet bütçesine bağımlılığın azaltılması

Son olaylar
Günlük görüntü
Günün konuşması
Fanbazarin girişi